Zware slag georganiseerde hennepteelt: Criminelen aangeslagen voor zestig miljoen

TILBURG - Onder regie van de Taskforce B5 is een volgende slag geslagen in de strijd tegen de georganiseerde hennepteelt. Sinds twee jaar bouwen de verschillende overheidsdiensten aan een goede informatiepositie over de georganiseerde criminaliteit. Op basis van deze gegevens en eerdere acties heeft vandaag in Tilburg een omvangrijke gezamenlijke actie plaatsgevonden.

Zestig miljoen
De actie van vandaag richtte zich op de totale criminele hennepindustrie. De Belastingdienst legde voor zestig miljoen aan aanslagen en op 167 auto’s, vijf panden en twintig bankrekeningen is direct beslag gelegd. Ook is een omvangrijke productieplaats van hennepproducten aangetroffen en grote bedragen aan contanten.

Foute makelaars
Onder de verdachte personen bevinden zich twee makelaars. Zij worden verdacht van het verwerven en aanbieden van panden voor het kweken van hennep voor een of meerdere criminele organisaties. Het verwerven van locaties is een van de eerste schakels binnen het criminele productieproces van hennep. In eerdere onderzoeken werden ook al elektriciëns aangehouden die deze ruimtes illegaal voorzagen van stroom.

Financiële afrekening
Op de hoofdwegen van Tilburg werden gezamenlijke controles uitgevoerd door de Douane en Belastingdienst op auto’s van personen die gesignaleerd stonden voor openstaande belastingschulden, strafrechtelijke boetes en openstaande gevangenisstraffen. Naast de inbeslagname van voertuigen, werd voor ruim € 155.000 contact afgerekend aan achterstallige betalingen.

Hennepfabriek
Op een bedrijventerrein in Tilburg-West stuitte de Belastingdienst en Douane bij een fiscale en administratieve controle op een grote hoeveelheid hennep en hash. Op basis van deze bevinding werd onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Zij troffen vervolgens op de benedenverdieping een omvangrijke productieplaats aan voor het vervaardigen van joints en andere hennepproducten en in een verborgen ruimte een grote hoeveelheid contant geld. De aanwezige personen die werkzaam waren in het pand om de hennepproducten te maken zijn aangehouden. Daarnaast is de administratie is in beslag genomen voor verder strafrechtelijk en fiscaal onderzoek en sluit de gemeente het pand. Tot slot zijn er vandaag drie hennepkwekerijen aangetroffen en ontruimd en heeft de gemeente op basis van eerdere hennepteelt drie panden gesloten.

Taskforce B%
De Taskforce B5 is een integrale samenwerking en staat voor een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde criminaliteit. Het doel is gezamenlijk criminele netwerken te verstoren, criminelen strafrechtelijk aan te pakken en criminele winsten te ontnemen. In de Taskforce werken het ministerie van Veiligheid & Justitie, de vijf grootste gemeenten van Brabant, het Openbaar Ministerie, de nationale recherche, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, RIEC en de Nationale politie nauw samen om de georganiseerde criminaliteit in Brabant terug te dringen. De actie van vandaag werd ondersteund door Defensie en de Douane.